Москва, тел. +7-906-068-02-01 | e-mail: sales@renault-magnum.ru | ICQ: 363-035-750 | Skype: renault-magnum77 | www.renault-magnum.ru  
   
 
 
Вал коромысел и клапана

 

 
Для  RENAULT MAGNUM 390, 430, 470, 400, 440, 480 Для  RENAULT MAGNUM 400, 440, 480 Для RENAULT MAGNUM 500, 520, 560
 
   
кликнуть по картинке для увеличения
           
OEM RV.I Кол. Фото Kg. Примечание
1 5010284935 6      
2 5010284936 6      
3 5010284524 4      
4 5010284523 2      
5 5010438252 12      
6 5010284543 12      
7 5001834875 2      
8 5001834876 2      
9 5010284937 2      
10 5001834877 4      
11 5010437004 4      
12 5001831055 4      
13 5001831056 4      
14 5010284698 12 впуск 20°  
14 7425502377 12 впуск 20° 5010284805
14 7425101244 12 впуск 30° 5010284465
15 5010284468 12 выпуск    
16 5200533490 12      
17 5200533490 12      
18 5000824993 24      
19 5010284461 12      
20 5010284992 12      
21 5010284733 24     D20 mm
22 5000824830 48      
23 5200267193 12      
24 5010284427 12      
25 5010284428 12      
26 5010284430 12      
27 5010284431 12      
  Вал кором. 2     В сборе
  кликнуть по картинке для увеличения
           
OEM RV.I Кол. Фото Kg. Примечание
1 5010284935 6      
2 5010284936 6      
3 5010284524 4      
4 5010284523 2      
5 5010438252 12      
6 5001834875 2      
7 5001834876 2      
8 5010438255 2     5200579535
9 5010437004 8      
10 5010438092 12      
11 5010284545 4      
12 5010438093 12      
13 5010284847 12      
14 5010284848 12      
15 5200533490 24      
16 5010438188 24      
17 5200567812 24     D17 mm
17 5200533510 24     D15 mm
18 5000824830 48      
19 5200533868 6      
20 5010284949 6      
21 5010284428 6      
22 5010284432 6      
23 5010284431 6      
24 5010284854 6      
25 5010438251 4      
26 5200580837 6      
27 5200587796 6      
28 5001856587 24      
  Вал кором. 2     В сборе
  кликнуть по картинке для увеличения
           
OEM RV.I Кол. Фото Kg. Примечание
1 5200456635 16      
2 5000823132 16      
3 5000823196 16      
4 5000824990 16      
5 5000824991 16      
6 5000288707 16      
7 5001842858 16      
8 5010284992 32      
9 5000824993 32      
10 5000824830 64      
  Вал кором.       Смотреть
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
 Москва, тел. +7-906-068-02-01 | e-mail: sales@renault-magnum.ru | ICQ: 363-035-750 | Skype: renault-magnum77 | www.renault-magnum.ru